zdjęcia żadne.
ani jedno takie, jakie miało być.zbliża się