JUANA

pentacon six TL
kodak portra 160
scansleczenie majowych niepokojów

RZYM
i kolejne nieudane zdjęcia.