yashica FX-3 super 2000. gotowany kodak farbwelt 100

Brak komentarzy: